Lyset på innsiden reflekteres ut i verden

Tanker har ført meg tilbake hit. Tilbake til det store, hellige Internett. Det finnes uendelig med informasjon her, så jeg har brukt mye tid på å utdanne meg selv. Lest og lært om ting som betyr noe for meg og fremtiden. Mest i form av kunnskap angående oss mennesker. Hva er vi? Hvem er vi? Hva er meningen vår? Hvorfor er vi som vi er? Hvilke muligheter har vi? Hvordan kan vi komme i bedre kontakt med oss selv? Det er bare noen av spørsmålene jeg har stilt meg selv de siste årene. Mange ulike svar på de spørsmålene har resultert i at jeg har lært enormt mye om meg selv.

Jeg står for alle valgene jeg har tatt og det er ingen andre enn meg som har ansvar for hva som har skjedd i livet mitt. På godt og vondt. Jeg har ikke vært det beste eksempelet jeg kan være, men jeg har all intensjon om å være det. Jeg er allerede på god vei og jeg begynner virkelig sette pris på og elske livet igjen. Jeg setter så uendelig stor pris på den jeg er og det jeg har. Ikke det jeg har av materielle goder, men livet, kroppen og sinn. Alt jeg er. Alt vi er.

I slutten av februar begynte jeg å skrive ned tankene mine i et dokument. Jeg bestemte meg for at teksten jeg skrev ikke skulle ha noe ende. Den skulle bare fortsette. Det skulle bare være stemmen min.

Jeg begynte å skrive hver dag og fant etterhvert ut hvor mye krefter det faktisk ligger i ord. Jeg har visst det lenge, men det slutter ikke å gå opp for meg når jeg fortsetter å se resultatene av mine egne ord. Jeg har skrevet om sinn, bevissthet, underbevissthet og oppmerksomhet. Nå har jeg kommet så langt i teksten at ordene mine skal offentlig. Jeg skal dele tankene mine etter 12,000 ord med meg selv i bakgrunn. Jeg har lært meg å fange øyeblikket. Jeg har lært å se øyeblikket for hva det er og hvordan jeg kan nyte best av det. Jeg føler at jeg endelig er i kontroll. Tekstene og ordene mine kommer fra samme sted som der alt manifesteres fra. Det tomme rommet på innsiden som vet. Som lytter.

Ord er det kraftigste. Ord former oss. Vi er det vi tenker at vi er. Vi er det vi sier at vi er. Vi er det vi ser at vi er. Vi er det vi føler at vi er.

Jeg former meg selv med ord og bilder. Når jeg vil at noe skal manifesteres i livet mitt må jeg tenke, si, føle og se. Så vil fremtiden vise. Ordene vi repeterer og sier til oss selv hver eneste dag kan forandres og det forandrer oss. Man kan få kontroll på tankene og livet. Jeg er nå i kontroll og har grepet hardt fast. Ingenting kan stoppe meg nå.

Jeg får det til å høres veldig enkelt ut og sannheten er at veien har vært hard. Det er først nå som jeg forstår at alt er veldig enkelt for meg. Jeg håper ikke det kommer i veien for budskapet at jeg har skrevet til meg selv i lang tid. Det skal mer til enn en post på Internett for å forstå bakgrunnen av alt det jeg snakker om, men det er det som er målet mitt med dette. Jeg vil snakker om de tingene jeg erfarer underveis i denne prosessen vi kaller livet. Jeg er en skaper og det er du også. Vi er alle skapere. Noen vet det, andre har ikke skjønt det enda.

Jeg skaper virkeligheten min. Jeg er positiv av natur og jeg har valgt å fortsette å være det. Jeg har tatt et valg om å ha tanker som har verdi for meg. Som skaper lykke for meg. Jeg får tilbake det samme i virkeligheten. Det som lyser på innsiden reflekteres ut i virkeligheten. Jeg er hva jeg sier til meg selv, så jeg er oppmerksom på hva jeg tenker.

Sommeren kommer snart og jeg har en sterk følelse av at dette året kommer til å være det året jeg har produsert og skapt mest noensinne. Her på nettsiden kan du følge med på fremgangen.

Fortsettelse følger…

@werge.land